فروشگاه

فروشگاه سطل زباله ، خرید سطل زباله ، فروش سطل زباله ، قیمت سطل زباله  ، سطل آشغال ، مخزن زباله ، سطل زباله پلاستیکی ، سطل زباله گالوانیزه

ترتیب بر اساس:
تعداد در صفحه
فیلتر محصولات
اعمال فیلتر
دسته محصولات
برند و سازنده کالا
انتخاب رنگ
انتخاب رنگ
انتخاب رنگ
محدوده قیمت
 • مقایسه

  سطل زباله 12 لیتری

  سطل زباله 12 لیتری پلاستیکی تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 35 * 30 * 27 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 12 لیتری پدال دار

  سطل زباله 12 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 35 * 30 * 27 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 20 لیتری

  سطل زباله 20 لیتری پلاستیکی تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 40 * 35 * 30 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 20 لیتری پدال دار

  سطل زباله 20 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 40 * 35 * 30 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 40 لیتری

  سطل زباله 40 لیتری پلاستیکی تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 45 * 35 * 35 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 40 لیتری پدال دار

  سطل زباله 40 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 45 * 35 * 35 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 60 لیتری

  سطل زباله 60 لیتری پلاستیکی تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 61 * 40 * 40 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 60 لیتری پدال دار

  سطل زباله 60 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 61 * 40 * 40 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 60 لیتری چرخ دار

  سطل زباله 60 لیتری چرخ دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 62 * 41 * 48 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله درب بادبزنی 70 لیتری

  سطل زباله درب بادبزنی 70 لیتری تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 80 * 40 * 40 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 100 لیتری

  سطل زباله 100 لیتری چرخدار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 85 * 45 * 54 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 100 لیتری پدال دار

  سطل زباله 100 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 85 * 45 * 54 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 120 لیتری بادبزنی

  سطل زباله 120 لیتری بادبزنی تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 92 * 48 * 48 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 120 لیتری

  سطل زباله 120 لیتری چرخدار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 95 * 48 * 54 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 120 لیتری پدال دار

  سطل زباله 120 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 95 * 48 * 54 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 240 لیتری

  سطل زباله 240 لیتری چرخ دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 105 * 58 * 72 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 240 لیتری پدال دار

  سطل زباله 240 لیتری پدال دار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 105 * 58 * 72 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 360 لیتری

  سطل زباله 360 لیتری چرخدار تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 110 * 65 * 85 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تحمل حمل حجم بالای زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 660 لیتری

  سطل زباله 660 لیتری مکانیزه تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 125 * 80 * 120 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 770 لیتری

  سطل زباله 770 لیتری مکانیزه تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 137 * 85 * 126 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 1100 لیتری

  سطل زباله 1100 لیتری مکانیزه تولید شده از مواد پلی اتیلن سنگین با ابعاد 140 * 104 * 123 سانتی متر در رنگهای متنوع و زیبا با قابلیت تخلیه مکانیزه زباله قابل استفاده در مجنمع های مسکونی ، مراکز بهداشتی درمانی ، مراکز صنعتی و تجاری و بسیاری از مصارف دیگر می باشد.

 • مقایسه

  گاری حمل زباله 500 لیتری

  گاری حمل زباله 500 لیتری با ابعاد 100 * 70 * 110 و با وزن 70 کیلو گرم با ورق 2 میل یک سطل بسیار مقاوم و کاربرد با قابلیت استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی و بسیاری از مصارف پر کاربرد دیگر می باشد.

 • مقایسه

  سطل زباله 660 لیتری گالوانیزه

  سطل زباله 660 لیتری گالوانیزه مکعب { چهار گوش } با ابعاد 110 * 74 * 112 و با وزن 85 کیلو گرم با ورق 2 میل یک سطل بسیار مقاوم و کاربرد با قابلیت استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی و بسیاری از مصارف پر کاربرد دیگر می باشد.

 • مقایسه

  مخزن زباله 660 لیتری گالوانیزه

  مخزن زباله 660 لیتری گالوانیزه با ابعاد 120 * 74 * 112 سانتی متر با کفی نیم دایره { محدب } جهت شستشویی راحت با قابلیت تخلیه مکانیزه و قابل استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز صنعتی ، مراکز تجاری و معابر شهری و روستایی با بهترین کیفیت و قیمت.
 • مقایسه

  سطل زباله 770 لیتری گالوانیزه

  سطل زباله 770 لیتری گالوانیزه مکعب { چهار گوش } با ابعاد 120 * 80 * 120 و با وزن 95 کیلو گرم با ورق 2 میل یک سطل بسیار مقاوم و کاربرد با قابلیت استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی و بسیاری از مصارف پر کاربرد دیگر می باشد.

 • مقایسه

  مخزن زباله 770 لیتری گالوانیزه

  مخزن زباله 770 لیتری گالوانیزه با ابعاد 120 * 80 * 112 سانتی متر با کفی نیم دایره { محدب } جهت شستشویی راحت با قابلیت تخلیه مکانیزه و قابل استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز صنعتی ، مراکز تجاری و معابر شهری و روستایی با بهترین کیفیت و قیمت.
 • مقایسه

  سطل زباله 770 لیتری درب بارانی

  سطل زباله 770 لیتری درب بارانی با ابعاد 136 * 98 * 105 سانتی متر یک سطل زباله گالوانیزه چهار چرخ با قابلیت تخیله مکانیزه می باشد. که قابلیت استفاده در معابر شهری ، مراکز صنعتی ، مراکز تجاری و بسیاری از موارد پر کاربرد دیگر برخوردار می باشد.
 • مقایسه

  سطل زباله 1100 لیتری گالوانیزه

  سطل زباله 1100 لیتری گالوانیزه مکعب { چهار گوش } با ابعاد 120 * 95 * 120 و با وزن 105 کیلو گرم با ورق 2 میل یک سطل بسیار مقاوم و کاربرد با قابلیت استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز تجاری ، مراکز صنعتی و بسیاری از مصارف پر کاربرد دیگر می باشد.

 • مقایسه

  مخزن زباله 1100 لیتری گالوانیزه

  مخزن زباله 1100 لیتری گالوانیزه با ابعاد 120 * 95 * 118 سانتی متر با کفی نیم دایره { محدب } جهت شستشویی راحت با قابلیت تخلیه مکانیزه و قابل استفاده در مجتمع های مسکونی ، مراکز صنعتی ، مراکز تجاری و معابر شهری و روستایی با بهترین کیفیت و قیمت.

 • مقایسه

  سطل زباله 1100 لیتری درب بارانی

  سطل زباله 1100 لیتری درب بارانی با ابعاد 136 * 98 * 118 سانتی متر یک سطل زباله گالوانیزه چهار چرخ با قابلیت تخیله مکانیزه می باشد. که قابلیت استفاده در معابر شهری ، مراکز صنعتی ، مراکز تجاری و بسیاری از موارد پر کاربرد دیگر برخوردار می باشد.